ĐỊA CHỈ : 8 HAI BÀ TRƯNG , THỊ XÃ LAGI , BÌNH THUẬN