ĐỊA CHỈ : 143 NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC