ĐỊA CHỈ : 70/4 NGUYỄN CƯ TRINH - PHÚ MỸ - TÂN THÀNH - BÀ RỊA