Coup De Foudre - BV35126

658.000 VND

Màu sắc:
Kích thước:
B75
B80
B85
C75
C80
C85
BV-SV35126 Mẫu có mút mỏng , gen nhấn chân ngực mềm mịn, Dây áo cách điệu rất phong cách. - Áo có bảng lưng nhỏ, 2 móc

Vanity

Sản phẩm kèm theo

A75 A80 A85 B75 B80
B75 B80 B85 B90 C75 C80 C85
B75 B80 B85 C75 C80 C85
A75 A80 A85 B75 B80 B85
1